For patients

PATIENT

Du som remitteras till PET/DT-undersökning vid SUS tillfrågas om deltagande i en studie.

Här finns patientinformation, samtyckesblankett samt informationsfilmer på svenska, engelska och arabiska.

 

 

Patientinformation:                                                                            Informationsfilmer: